eÄlytelli – Ekologiset, älykkäät ja turvalliset teollisen internetin palvelut

Rahoittajat: Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan aluekehitysrahasto

eÄlytelli-hanke

eÄlytelli-hankkeen tavoitteena on nostaa tietoisuutta ja osaamista teollisen internetin data-analyysin mahdollisuuksista yritysten ja muiden toimijoiden keskuudessa.

Hankkeessa kehitetään toimintaympäristö, jota voidaan hyödyntää tutkimus- ja testaustoiminnan lisäksi koulutusohjelmien tarpeisiin soveltuvana oppimisalustana.

Kuvituskuva IoT-verkosta

Data-analyysi -ratkaisut

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja pilotoida valituilta liiketoiminta-alueilta konkreettisia data-analyysi -ratkaisuja, joilla saadaan aikaan uutta liiketoimintaa ja olemassa olevan liiketoiminnan kasvua sekä työpaikkojen lisääntymistä.

Teollisuus

Kunnat

Koulutus

Ota yhteyttä

Voisiko ennustavaa analytiikkaa hyödyntää yrityksessänne? Lisätietoa tarjoamistamme ratkaisuista saat hankkeen yhteyshenkilöiltä, ota yhteyttä!

Jyväskylän yliopisto
Riku Immonen,
projektipäällikkö JYU

+358 40 805 5055
riku.j.immonen@jyu.fi

Jari Hautamäki,
projektipäällikkö JAMK

+358 40 540 2361
jari.hautamaki@jamk.fi