Pilotit

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan teollisuuden, kuntien ja koulutuksen tarpeisiin konkreettisia data-analyysi -ratkaisuja. Näillä saadaan aikaan uutta liiketoimintaa ja olemassa olevien liiketoiminnan kasvua sekä työpaikkojen lisääntymistä.

Pilotit

LPWAN-anturit osana kiinteistojen kunnossapitoa

Kiinteistöjen kunnossapidon ja seurannan digitalisaatioasteessa on tapahtumassa 2020-luvulle siirryttäessä merkittävä harppaus kun erilaiset IoT- ja AI-anturit alkavat yleistyä niissä. Osalla IoT-antureista kerätään tietoa raportteja varten…

Pilotit

Laukaan älykunta ratkaisut

Kevään ja syksyn 2020 aikana Laukaalle asennettiin erilaisia sensoreita, joiden avulla voidaan seurata sekä liikennettä että ohjata liikuntapaikkojen valoja. Tarkoituksena oli sekä modernisoida valojen ohjausta…

Pilotit

Moderni liikenneseuranta

Teknologioiden kehittyessä myös liikenneseuranta ja -ohjaus ovat ottaneet käyttöön uusia sensoreita ja ratkaisuja. Melkein jokaisessa liikennevaloilla varustellussa risteyksessä on käytössä jonkinlaisia sensoreita, joiden avulla liikenteestä…

Pilotit

Oppimisympäristöt- Azure

Azuren yhdistäminen muihin teknologioihin ja palveluihin. Azure on Microsoftin pilvipalvelu, jota hyödynnetään useassa eri pilotissa eÄlytellissä. Azure kokonaisuutena on hyvin laaja ja sieltä löytyy erilaisia…

Pilotit

Tekoäly kaivurin ohjaajana

Pilotissa toteutettiin Mevean simulaattorin päälle tekoälyllä ohjautuva kaivuri. Tarkoituksena on saada tekoälyn avulla kaivuri kaivamaan omatoimisesti kuljettajan antaman esimerkin mukaisesti. Simulaattorissa käytettyjä koodeja voidaan muokata…

Pilotit

Yhdyskuntajätekasan itsesyttymisvaaran tunnistaminen ja ehkäisy

Sekajätteen itsesyttyminen johtuu ainakin osaksi biojätteen biohajoamisesta jätekasan sisällä. Biohajoamisessa muodostuu lämpöä ja koska ympärillä oleva jäte toimii eristeenä, niin lämpö ei pääse tehokkaasti johtumaan…

Pilotit

Ajoneuvodatan luokittelu paljastaa, mitä työtehtäviä traktorilla on tehty

Pilotin ensimmäisessä vaiheessa pyritään tunnistamaan traktorin työtehtävä CAN-väylästä kerätyn ajoneuvodatan perusteella, tiedonlouhinnan ja koneoppimisen algoritmeja hyväksi käyttämällä. Luokittelussa käytetään opetusdatana testikuljettajien ajamaan ajoneuvodataa, joka on…

Pilotit

Turpeen keräyksen seurantajärjestelmä

Pilotissa on tarkoitus kehittää kaksi eri vaihtoehtoista ratkaisua turpeen keräämiseen seurantaan turvesuolla ja sen säilömiseen turveaumaan kokoojavaunulla. Seurantajärjestelmä mahdollistaa pilottikohteessa reaaliaikaisen todellisten turvetuotantomäärien seurannan aumakohtaisesti.…