Pilotit

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan teollisuuden, kuntien ja koulutuksen tarpeisiin konkreettisia data-analyysi -ratkaisuja. Näillä saadaan aikaan uutta liiketoimintaa ja olemassa olevien liiketoiminnan kasvua sekä työpaikkojen lisääntymistä.

Pilotit

Smart Mantsinen

Mantsinen pilotissa tehtiin kokeiluja Mantsinen 300 nosturin käytön automatisoinnissa tekoälyn avulla. Kokeiluissa koulutettiin tekoälyä ohjaamaan nosturia. Erityisesti keskitettiin tapauksiin, jossa nosturin lähtö tilanteena on se,…

Pilotit

Liikuntamuotojen luokittelu laserskannerilla

Pilotissa tutkittiin tekoälyyn pohjautuvaa liikuntamuotojen luokittelua laserskanneria ja kameraa hyväksikäyttäen Jyväskylän Heinälammella kevyen liikeneen väylällä. Laskurit pystyvät erottelemaan pyörät ja jalankulkijat toisistaan sekä niiden kulkusuunnat.…

Pilotit

Sellun valkaisuasteen ennustaminen prosessidatalla

Pilotissa vertailtiin aluksi eri tapoja ja algoritmeja, joita voidaan käyttää arvioimaan ominaisuuksien tärkeyttä kohdemuuttujien ennustamisessa. Datasettinä käytettiin sellutehtaan automaatiojärjestelmästä peräisin olevaa reaaliaikaista prosessidataa, jossa kohdemuuttujana…

Pilotit

LPWAN-anturit osana kiinteistojen kunnossapitoa

Kiinteistöjen kunnossapidon ja seurannan digitalisaatioasteessa on tapahtumassa 2020-luvulle siirryttäessä merkittävä harppaus kun erilaiset IoT- ja AI-anturit alkavat yleistyä niissä. Osalla IoT-antureista kerätään tietoa raportteja varten…

Pilotit

Laukaan älykunta ratkaisut

Kevään ja syksyn 2020 aikana Laukaalle asennettiin erilaisia sensoreita, joiden avulla voidaan seurata sekä liikennettä että ohjata liikuntapaikkojen valoja. Tarkoituksena oli sekä modernisoida valojen ohjausta…

Pilotit

Vahvistusoppiminen tekniikan sovelluksissa

Tässä pilotissa tehtiin katsaus syvään vahvistusoppimiseen (deep reinforcement learning) ja sen viimeisimpiin algoritmeihin ja arvioitiin näitä algoritmeja erilaisissa realistisissa tekniikan sovelluksissa. Vahvistusoppiminen on koneoppimisen suuntaus,…

Pilotit

Moderni liikenneseuranta

Jyväskylän kaupungin päätutkimuskohde projektissa oli ihmisten liikkuminen Jyväskylässä ja liikkumisen havaitsemiseen liittyvät uudet teknologiat. Piloteissa jatkettiin Jklopen.fi-palvelun edelleen kehittämistä, joka oli saanut alkunsa aiemmasta IoT:sta…

Pilotit

Oppimisympäristöt- Azure

Azuren yhdistäminen muihin teknologioihin ja palveluihin. Azure on Microsoftin pilvipalvelu, jota hyödynnetään useassa eri pilotissa eÄlytellissä. Azure kokonaisuutena on hyvin laaja ja sieltä löytyy erilaisia…

Pilotit

Tekoäly kaivurin ohjaajana

Pilotissa toteutettiin Mevean simulaattorin päälle tekoälyllä ohjautuva kaivuri. Tarkoituksena on saada tekoälyn avulla kaivuri kaivamaan omatoimisesti kuljettajan antaman esimerkin mukaisesti. Simulaattorissa käytettyjä koodeja voidaan muokata…

Pilotit

Yhdyskuntajätekasan itsesyttymisvaaran tunnistaminen ja ehkäisy

Sekajätteen itsesyttyminen johtuu ainakin osaksi biojätteen biohajoamisesta jätekasan sisällä. Biohajoamisessa muodostuu lämpöä ja koska ympärillä oleva jäte toimii eristeenä, niin lämpö ei pääse tehokkaasti johtumaan…

Pilotit

Ajoneuvodatan luokittelu paljastaa, mitä työtehtäviä traktorilla on tehty

Pilotin ensimmäisessä vaiheessa pyritään tunnistamaan traktorin työtehtävä CAN-väylästä kerätyn ajoneuvodatan perusteella, tiedonlouhinnan ja koneoppimisen algoritmeja hyväksi käyttämällä. Luokittelussa käytetään opetusdatana testikuljettajien ajamaan ajoneuvodataa, joka on…

Pilotit

Turpeen keräyksen seurantajärjestelmä

Pilotissa on tarkoitus kehittää kaksi eri vaihtoehtoista ratkaisua turpeen keräämiseen seurantaan turvesuolla ja sen säilömiseen turveaumaan kokoojavaunulla. Seurantajärjestelmä mahdollistaa pilottikohteessa reaaliaikaisen todellisten turvetuotantomäärien seurannan aumakohtaisesti.…