Moderni liikenneseuranta

Teknologioiden kehittyessä myös liikenneseuranta ja -ohjaus ovat ottaneet käyttöön uusia sensoreita ja ratkaisuja. Melkein jokaisessa liikennevaloilla varustellussa risteyksessä on käytössä jonkinlaisia sensoreita, joiden avulla liikenteestä voidaan kerätä tietoa. Koska sensorien määrä on räjähtänyt viimeisten vuosien aikoina, niiden keräämä datamäärä on saavuttanut Big data statuksen. Big datan analysoinnissa käytetään usein tekoälyyn perustuvia ratkaisuja, jotka kykenevät käsittelemään suuria datamääriä suhteellisen nopeasti.

Liikennedatasta voidaan tekoälyn avulla löytää hallitsevat ilmiöt, joita voidaan käyttää sekä tulevien liikennemäärien ennustamisessa että liikenteen muutosten analysoinnissa. Data-analyysien avulla voidaan seurata nopeasti kehittyviä muutoksia liikenteessä, jotka voivat johtua muun muassa onnettomuuksista tai rajoituksista. Pilotissa seurattiin mm. koronaviruksen takia asetettujen rajoitusten vaikutuksia liikennemääriin sekä käytettyihin kulkuneuvoihin.

TensorFlow:lla tehty ennustus liikennedatasta.
TensorFlow:lla tehty ennustus liikennedatasta.

Liittyvät raportit ja julkaisut: