Moderni liikenneseuranta

Jyväskylän kaupungin päätutkimuskohde projektissa oli ihmisten liikkuminen Jyväskylässä ja liikkumisen havaitsemiseen liittyvät uudet teknologiat. Piloteissa jatkettiin Jklopen.fi-palvelun edelleen kehittämistä, joka oli saanut alkunsa aiemmasta IoT:sta liikentoimintaa projektista. Lisäksi testattiin uutta AVA-kameralaskurijärjetelmää eri liikuntamuotojen havaitsemiseen ja kaupungin elävyyden online-monitorointiin. Teknologioiden kehittyessä myös liikenneseuranta ja -ohjaus ovat ottaneet käyttöön uusia sensoreita ja ratkaisuja. Melkein jokaisessa liikennevaloilla varustellussa risteyksessä on käytössä jonkinlaisia sensoreita, joiden avulla liikenteestä voidaan kerätä tietoa. Koska sensorien määrä on räjähtänyt viimeisten vuosien aikoina, niiden keräämä datamäärä on saavuttanut Big data statuksen. Big datan analysoinnissa käytetään usein tekoälyyn perustuvia ratkaisuja, jotka kykenevät käsittelemään suuria datamääriä suhteellisen nopeasti.

Liikennedatasta voidaan tekoälyn avulla löytää hallitsevat ilmiöt, joita voidaan käyttää sekä tulevien liikennemäärien ennustamisessa että liikenteen muutosten analysoinnissa. Data-analyysien avulla voidaan seurata nopeasti kehittyviä muutoksia liikenteessä, jotka voivat johtua muun muassa onnettomuuksista tai rajoituksista.

TensorFlow:lla tehty ennustus liikennedatasta.

Jklopen.fi-palveluun toteuttiin laajennuksina mm. liikennevalo- ja parkkihallinäkymät, sekä paikallisliikenteen reittinäkymä. Tieyhdistys julkaisi asiasta artikkelin: EU:n aluekehitysrahasto tukee älykkään seurantateknologian kehitystä – liikennemittaamisen uusia tietoturval-lisia IoT-työkaluja(Holopainen 2019).

Tekoälypohjaiset konenäköjärjestelmät ovat viime vuosina tulleet yhä yleisemmiksi teollisuudessa, jossa ne valvovat tyypillisesti prosessien kulkua ja tarkkailevat tuotteiden laatua havaiten niissä esiintyvät poikkeamat. Samanlaista tekoälyyn ja koneoppialgoritmeihin perustuvaan kamerajärjestelmää voidaan käyttää myös eri kulkumuotojen havaitsemiseen liikennevirroista. Jyväskylän kaupungin pilotissa rakennettiin ja testattiin tekoälyyn perustuvaaja luokittelevaa AVA-kameralaskurijärjetelmää Jyväskylän ydinkeskustassa neljällä kameralla. Koska kameroiden kuvamateriaalista pystyisi myös tunnistamaaan ihmiset, niin on hyödyllistä, että kameralaskurista saadaan ulos myös anonyymia tietoa ihmisvirroista ja eri liikuntatyypeistä. Tämä data muokattiin avoimeksi paikkatietopohjaiseksi Power Bi raportiksi.

Linkki PBI-raporttiin:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWQ4MjFhNDQtYzczMy00NTI5LTgxZWYtMWNjMzQwZTFjMTdkIiwidCI6ImU5NjYyZDU4LWNhYTQtNGJjMS1iMTM4LWM4YjFhY2FiNWExMSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection471db18c009129754314

Liittyvät raportit ja julkaisut: