Laukaan älykunta ratkaisut

Kevään ja syksyn 2020 aikana Laukaalle asennettiin erilaisia sensoreita, joiden avulla voidaan seurata sekä liikennettä että ohjata liikuntapaikkojen valoja. Tarkoituksena oli sekä modernisoida valojen ohjausta että seurata liikkumista tietyillä alueilla. Sensorit mahdollistavat mm. nopeuksien havaitseminen liikuntareiteiltä, jonka avulla liikkujat voidaan luokitella eri kategorioihin: kävelijät, pyöräilijät ja moottoriajoneuvot.

Valoja ohjaavat sensorit asennettiin Valkolan ja Kuusaan koulujen läheisyyteen. Valkolan koulun kentälle asennetut sensorit hyödyntävät värinää havaitakseen, onko valojen sytyttäminen tarpeellista. Kuusaan koululle asennetut sensorit laskevat WiFi-laitteita ja päättelee havaintojen perusteella, laitetaanko valot päälle vai ei. Tällainen ratkaisu säästää energiaa vähentäen aikaa, jonka valot ovat turhaan päällä. Samalla järjestelmän avulla voidaan kartoittaa, milloin liikuntapaikat ovat yleisesti käytössä. 

Metsoreitille asennettiin TCR-tutkia, jotka kykenevät havaitsemaan liikennettä sekä luokittelemaan sen eri kategorioihin nopeuksien perusteella. Tällaisilla tutkilla pystytään seuraamaan tarkemmin, minkälaiset käyttäjäryhmät käyttävät reittiä yleisimmin. Käyttäjät jaetaan mm. kävelijöihin, pyöräilijöihin, ammattihiihtäjiin ja -maastopyöräilijöihin sekä moottoriajoneuvoihin. Liikuntareittien tapauksessa halutaan usein selvittää, käyttävätkö moottoriajoneuvot niitä usein ja kuinka muu liikenne jakautuu eri käyttäjien suhteen.

Pilotin lopussa testattiin myös halpoja PIR-antureita laskemaan useiden eri luontokohteiden ja liikuntapaikkojen kävijämääriä.

Interaktiivinen visualisointi

Liittyvät raportit ja julkaisut: