Liikuntamuotojen luokittelu laserskannerilla

Pilotissa tutkittiin tekoälyyn pohjautuvaa liikuntamuotojen luokittelua laserskanneria ja kameraa hyväksikäyttäen Jyväskylän Heinälammella kevyen liikeneen väylällä. Laskurit pystyvät erottelemaan pyörät ja jalankulkijat toisistaan sekä niiden kulkusuunnat. Luokittelutulokseen vaikuttaa monet seikat kuten kohteen nopeus ja esimerkikisi pyörän asento laskuriin nähden. Laserskannerin ja tekoälykamerajärjestelmän tuottamaa dataa pystytään ristiinvalidoimaan keskenään ja samalla saadaan hyödyllistä tietoa uusien teknologioiden toimivuudesta, joilla voidaan välittää reaaliaikaista dataa ihmisvirroista. Laitteet saatiin toimimaan polttokennon avulla, koska sähköä ei ollut saatavilla.

Liittyvät raportit ja julkaisut: