Sellun valkaisuasteen ennustaminen prosessidatalla

Pilotissa vertailtiin aluksi eri tapoja ja algoritmeja, joita voidaan käyttää arvioimaan ominaisuuksien tärkeyttä kohdemuuttujien ennustamisessa. Datasettinä käytettiin sellutehtaan automaatiojärjestelmästä peräisin olevaa reaaliaikaista prosessidataa, jossa kohdemuuttujana oli sellun valkaisuaste. Pearsonin- ja Spearmanin korrelaatiot ovat yleisesti käytettyjä tekniikoita ominaisuuden valinnassa tilastoista. Jokainen rivi prosessidataa sisältää valkaisusuhteen arvon ja 82 parametria, jotka vaikuttavat tähän suhteeseen enemmän tai vähemmän. Nämä parametrit on jaettu 5 eri viiveluokkaan valkaisuprosessin kulun ja viiveiden mukaisesti.

Pilotin lopuksi opetettiin TensoFlow:n avulla ennustemalli ja testattiin automaattista ennustamista Azuren Machine Learning palvelun avulla.

Liittyvät raportit ja julkaisut: