Ajoneuvodatan luokittelu paljastaa, mitä työtehtäviä traktorilla on tehty

Pilotin ensimmäisessä vaiheessa pyritään tunnistamaan traktorin työtehtävä CAN-väylästä kerätyn ajoneuvodatan perusteella, tiedonlouhinnan ja koneoppimisen algoritmeja hyväksi käyttämällä. Luokittelussa käytetään opetusdatana testikuljettajien ajamaan ajoneuvodataa, joka on pilkottu osiin työtehtäväkohtaisesti. Ajoneuvodata koostuu tarkoista mittaustiedoista, joita ovat muun muassa: maanopeus, moottorin pyörimisnopeus, vaihde ja nostolaitteiden tila. Luokittelualgoritmeina testataan tukivektorikonetta, päätöspuita, Naive Bayes-, k-NN- , neuroverkko- ja DNN-algoritmeja. Datanlouhinta on ajankohtainen tutkimusaihe, koska dataa keräävien järjestelmien määrä kasvaa kaiken aikaa, ja näitä samoja algoritmeja voidaan käyttää minkä tahansa koneen tuottaman datan louhintaan ja luokitteluun.

Liittyvät raportit ja julkaisut: