Turpeen keräyksen seurantajärjestelmä

Pilotissa on tarkoitus kehittää kaksi eri vaihtoehtoista ratkaisua turpeen keräämiseen seurantaan turvesuolla ja sen säilömiseen turveaumaan kokoojavaunulla. Seurantajärjestelmä mahdollistaa pilottikohteessa reaaliaikaisen todellisten turvetuotantomäärien seurannan aumakohtaisesti.

Kehittyneempi pilottiratkaisu 

Kehittyneemmässä pilottiratkaisussa seurataan ja taltioidaan tiedot, mistä alueelta turvesuolla turvetta kerätään. Paikannus on käytössä jatkuvasti, kun traktori/keräysvaunu liikkuu turvesuolla.  Lisäksi järjestelmä tunnistaa minne turveaumassa kukin kuorma puretaan. Tämä tunnistetaan kokoojavaunun luukkujen avautumisesta. Samoin järjestelmä tunnistaa, onko kokoojavaunu täynnä vai vajaasti kuormattuna. Tiedot talletetaan IoT-pilveen Azuren IoTHUB-palveluun. Tiedot käsitellään ja visualisoidaan Thingsboardin IoT-sovelluksessa. Tietoja voidaan seurata WEB-palvelun kautta.  

Kookoojavaunu

Ratkaisu perustuu Arduino Uno mikrokontrollerin ympärille rakennetusta elektroniikasta ja anturiratkaisuista.  

Paineanturi mittaa, onko kokoojavaunun ovet auki vai kiinni
Arduino mikrokontrolleri kotelossaan

Kehittyneempi ratkaisu asennettiin kokoojavaunuun 9.6

Kevyempi pilottiratkaisu 

Kevyt ratkaisu on lähes samankaltainen, kuin kehittyneempi ratkaisu. Erona on, ettei se ei tunnista, onko kokoojavaunu täynnä. Tiedon siirto ja visualisointi tapahtuvat samassa IoT-ratkaisussa (IoT HUB ja Thingsboard). Tietoja voidaan seurata WEB-palvelun kautta. 

Ratkaisu perustuu kuluttajamarkkinoilla myytävään GPS Trackeriin, joka on käyttäjän ohjelmoitavissa. 

Ratkaisua voidaan hyödyntää kaikkialla, missä halutaan seurata liikkuvan keräysjärjestelmän (turve, puu, maa-aines, jne..) liikkumista ja kuorman purkua.